Isbjørnetælling

I 1995 blev jeg under et besøg i Tunesien medlem af den ærværdige International Association of Polar Bear Counters (IAPBC), hvis formål det er at være i stand til at optælle isbjørne på luftfotos optaget i Arktis.

Læseren opfordres til ligeledes at blive medlem, hvilket kun kræver to ting:

  • Man skal læse en kort beskrivelse af de vigtigste træk ved isbjørnes liv og levned.
  • Man skal ud fra denne viden korrekt kunne tælle antallet af isbjørne på et forelagt luftfoto

Beskrivelse af isbjørne

Isbjørne er rovdyr, som lever i Arktis i områder, som er helt dækket af sne og is. Nogle steder ses dog klipper, som stikker op gennem isen. Isbjørne er helt hvide pånær næsen, som er sort. Om vinteren går hunnen i hi og føder her en eller to unger. Isbjørnes yndlingsføde er sæler, som de fanger ved forsigtigt at nærme sig sælernes åndehuller. De kan komme ret langt mod syd ved hjælp af drivisen. De er ikke i stand til at spy ild.

Isbjørn med unger
Isbjørn som spyr ild

Optælling på luftfotos

Desværre er billederne bortkommet i øjeblikket, så vi simulerer i stedet disse luftfotos ved at kaste med et antal terninger. Din opgave er så at tælle antallet af isbjørne på et sådant simuleret luftfoto. Hvis din optællingsmetode er forkert, får du det korrekte antal at vide, og du må så revidere din optællingsmetode. Med ovenstående beskrivelse in mente skulle det nok kunne lade sig gøre! Nogle af de givne oplysninger er dog irrelevante...

Når du har fundet den rigtige metode, dvs. når du fem gange i træk har været i stand til korrekt at tælle antallet af isbjørne, så er du blevet medlem af IAPBC! Det betyder, at du har lov til at skaffe flere medlemmer ved at gøre, som jeg har gjort her: At give den ivrige kandidat en beskrivelse af isbjørnes liv (se ovenfor) samt at lære kandidaten, hvordan isbjørnetælling foregår (ved terningekast). Kandidaten skal imidlertid selv finde ud af metoden, giv gerne mange forsøg. Så vær advaret! Hvis du røber optællingsmetoden, så bliver du offer for Isbjørnenes Forbandelse, dvs. at du resten af din usle tilværelse bestandigt vil have kolde fødder!

Simuleret isbjørnetælling

Fik du læst "Beskrivelse af isbjørne" ovenfor? Så klik her for at gå videre.

.