Opslag fra bogen

Herunder vises siderne 40, 41, 80, 165, 170 og 260.

Side 40
Side 41
Side 80
Side 165
Side 170
Side 260

Indholdsfortegnelse

Forord

  5

Indholdsfortegnelse og kapitelforblade

  7

Kapitel 1: Universets geografi

 11
Jorden og Solen 11
Vinkeldiameter, vinkelafstand og vinkelmål 13
Ellipsebevægelse 14
Jorden og Månen 16
Formørkelser 17
Planeterne på stjernehimlen 24
Planeternes fysiske forhold 25
Asteroider, meteoroider, isdværge og kometer 30
Stjernerne 34
Afstande og størrelsesklasser 34
Solen som stjerne 36
Eksempler på stjerner på himlen 37
Stjernernes udvikling og slutfaser 40
Supernovaer 46
Mælkevejen og Mælkevejsgalaksen 49
Galakserne 52
Universets struktur på stor skala 55

Kapitel 2: Kosmologiens historie

 59
Himmellegemerne og deres bevægelse 59
Flodrigerne 61
Det kejserlige Kina 62
Græske naturfilosoffer 62
Ptolemaios: Epicykler, deferenter og ekvanter 69
Islamisk astronomi og kristen middelalder 72
Kopernikus og det heliocentriske verdensbilledes genfœdsel 72
Tycho Brahe, den store observator 76
Kepler og ellipsebevægelser 79
Galilei og kikkertrevolutionen 83
Isaac Newton: Bevægelse og gravitation 86
Bevægelseslovene og gravitationslove 89
Bradley og Gamma Draconis 91
Kosmologiske tanker i 1700-tallet 93
Olbers' paradoks 94
Bessel og 61 Cygni 95
Newtons love og opdagelsen af Neptun 96
Stjernernes natur 97
Doppler-forskydning og radialhastigheder 99
Cepheide-stjerner100
Kapteyns univers102

Kapitel 3: Krumning og gravitation

104
Krumme kurver104
Krumme flader106
Krumme rum106
Problemer med Newtons love109
Den specielle relativitetsteori110
Den almene relativitetsteori111
Merkur og Einsteins gravitationsteor115
Lysafbøjning i et tyngdefelt115
Gravitationslinser117
Sorte huller118
Gravitationsbølger118
Kvantegravitation119

Kapitel 4: Det ekspanderende Univers

122
Tåger og galakser122
Shapley og de kugleformede hobe124
Mælkevejen og Den store Debat124
Edwin Hubble og "VAR!"127
Slipher og galaksespektre129
Einstein og den kosmologiske konstant Λ130
Fridman og dynamiske modeller131
Lemaîtres ekspanderende univers132
Hubble og relationen mellem flugthastighed og afstand133
Lemaîtres Hubble-relation134
Det kosmologiske princip135
Fortolkning af Hubble-relationen137
Skalafaktoren S(t)138
Kritisk tæthed og tæthedsparametre140
Zwicky og "mørkt stof"142
Partikler og vekselvirkninger143
George Gamow og Big Bang146
Løsningen på afstandsproblemet148
Steady State-teoriens storhed og fald149
Kontrovers med Martin Ryle152
B2FH: Grundstofdannelse i stjerner154
Kvasarer156
Den kosmiske baggrundsstråling159
Vera Rubin og galaksernes rotationskurver161
Mørkt stof162
"The Constant Hubble War"167
The Hubble Key Project167
Supernovaer og det fjerne Univers169
Opdagelsen af mørk energi170
Præcisionskosmologi med COBE, BOOMERANG, WMAP og Planck173
Universet har en flad geometri176
Resultater fra WMAP- og Planck-satellitterne176
Vores nuværende opfattelse af Universet178

Kapitel 5: Big Bang-teorien

184
Centrale kosmologiske observationer185
Fysiske forhold under Big Bang185
Kernesyntese i det tidlige Univers188
De tre klassiske problemer med Big Bang193
Den klassiske løsning: Inflation195
Den trefoldige vej til et fladt Univers198
Strukturdannelse198
Vinkelstyrkespektret for den kosmiske baggrundsstråling200
Polarisering af baggrundsstrålingen201
Fejlagtige opfattelser af Big Bang203
"Universet opstod ved en gigantisk eksplosion"203
"Galakser kan højst fjerne sig med lysets fart"204
"Galakser, som fjerner sig med overlysfart, er usynlige"207
"Galaksers rødforskydning skyldes deres bevægelse gennem rummet"207
"Galaksernes rødforskydning skyldes, at lyset bliver træt"208
Modeller for Universet209
Første komponent: Rum-tiden210
Anden komponent: Stoffet211
Tredje komponent: Strålingen212
Fjerde komponent: Mørk energi213
Modeller med klassisk fysik213
Bolshoi-simuleringerne216

Kapitel 6: Verdens historie

219
Epoker i Universets udvikling220
Planck-epoken: 0 - 10−43 sekunder221
GUT-epoken: 10−43 til 10−35 sekunder221
Inflations-epoken med eksponentiel udvikling: 10−35 til 10−32 sekunder222
Kvark-epoken: 10−32 til 10−6 sekunder222
Hadron-epoken: 10−6 til 10−4 sekunder223
Lepton-epoken: 10−4 til 1 sekund223
Strålings-æraen med nukleogenesis: 1 sekund til 47 000 år224
Stof-æraen: 47 000 år til 9.8 milliarder år224
Den mørke tidsalder226
Lyman-alfa-skoven og Gunn-Peterson-lavningen227
Udviklingen af de første stjerner230
Dannelse af planetsystemer235
Solsystemets historie238
Migration i Solsystemet240
Dannelsen af Månen og Saturns ringe245
Late Heavy Bombardment248
Jordens historie249
Højerestående liv og truslen fra nedslag252
Udviklingen på Mars255
Den nærmeste fremtid256
Den sidste totale solformørkelse257
Tritons og Phobos' endeligt257
Kaos i Solsystemet?258
Solen som rød kæmpestjerne260
Herfra til evigheden261
Fermis paradoks og Månen263

Appendiks 1: Kosmologien i oversigt

266
Vigtige årstal266
Paradigmeskift274
Fremskridt som følge af ny teknologi274

Appendiks 2: Litteratur og Internetsider

275
Monografier275
Notesæt og større artikler275
Fra internettet276

Appendiks 3: Supplerende materialer

280
Kosmologiske godbidder280
Regneark280
Dokumenter280

Appendiks 4: Astronomiske og fysiske data

281

Stikordsregister

284

Anmeldelser

Tidsskriftet Kvant skrev bl.a.:

Denne bog beskriver en stor del af kosmologien og astrofysikken i et levende sprog og den er rigt illustreret med fotos og pædagogiske figurer. Der er de nødvendige formler og enkelte opgaver, men bogen er lagt an, så den kan læses af enhver der er interesseret... Bogen er meget opdateret og velskrevet og får en varm anbefaling herfra.

Lektørudtalelse til brug for bibliotekarer:

[Bogen er en] opdateret introduktion til universet og dets dannelse for begyndere og fortsættere udi astronomi og kosmologi... Første tredjedel af bogen ligner en traditionel astronomi om solsystemet, stjerner, galakser osv. Det danner optakt til en ajourført gennemgang af kosmologi: Universet og teorier om dette siden oldtiden med hovedvægten på den nyeste forskning om fx Big Bang. Bogen afliver nogle gængse fejlagtige forestillinger om Universet. Bogen zoomer først i vores viden fra solsystemet til universet, og med denne viden i baghovedet zoomer den tilbage igen for at forklare solsystemets dannelse.Kosmologi er et svært emne hvor der er involveret matematik, teoretisk fysik, ligninger, formler mv. Det er nødvendigt for at forstå emnet. Men forfatteren formår at gøre det så anskueligt som det kan lade sig gøre gennem eksempler, masser af flotte farvefotoer, bokse, opgaver samt pdf-dokument for særligt interesserede. En opdateret bog om emnet på et alment forståeligt plan var tiltrængt. Der er sket en masse inden for forskningen de seneste år som har tilført afgørende nyt til astronomi og kosmologi, og korrigeret eller forkastet teorier... Bogen kan anvendes på de fleste biblioteker.

Trykfejl