Zur Existenz des Weinachtsmanns

Sechs Thesen und eine Schlussfolgerung

Der unten stehende dänische Text ist noch nicht übersetzt.

Teksten stammer så vidt vides fra Weekendavisen. Jeg har illustreret med passende billedmateriale.
Tanken er, at teksten oplæses samtidigt med, at der vises en præsentation af billedmeterialet, som kan fås ved at klikke her.


Den gode gamle julemand

1. På jorden er der er ca. to milliarder børn (defineret som personer under 18 år). Imidlertid skal julemanden...

Julemand ved kamin

ikke besøge muslimer, hinduer, jøder eller buddhister, hvilket reducerer antallet til 15 % eller 378 millioner. Med et verdensgennemsnit på 3.5 børn pr. husstand, er der altså 108 millioner husstande at besøge, idet vi antager, at der er mindst ét artigt barn i hver husstand. Delkonklusion: Julemanden har travlt!

Travl julemand

2. Julemanden har, på grund af jordens forskellige tidszoner og rotation, ca. 31 timer at klare sit arbejde i, idet vi antager, at han rejser fra øst mod vest, hvilket ville være det mest tidsbesparende. Det svarer altså til, at han besøger 967,7 husstande pr. sekund. For hver kristen husholdning med et artigt barn har julemanden altså ca. 1/1000 sekund til at...

Julemand ved skorsten

parkere slæden, springe ud og hoppe ned gennem skorstenen, fylde sokkerne, der hænger på kaminen, anbringe de resterende gaver under træet, spise det slik, der er lagt frem til ham, kravle op igen gennem skorstenen, hoppe op i slæden og fortsætte til det næste hus. Idet vi som forenkling antager, at alle husstande, som skal besøges, er jævnt fordelt, er der i gennemsnit ca. en km mellem hvert hus. Det giver en samlet rejse på ca. 100 millioner km, idet toilet-besøg og pauser fraregnes. Det vil sige, at Julemandens slæde...

Julemandens slæde

skal flyve med en fart på ca. 1000 km i sekundet eller 3000 gange lydens hastighed. Til sammenligning kan nævnes, at det hidtil hurtigste menneskeskabte fartøj nogensinde, rumsonden Ulysses, flyver ca. 50 km i sekundet og at et konventionelt rensdyr højst løber ca. 30 km i timen.

3. Vi antager endvidere, at julemanden på sin tur ikke kommer ud for uforudsete begivenheder:

Julemanden ramt af jetfly
Julemanden skudt

4. Nyttelasten i slæden er et andet interessant aspekt. Idet vi antager, at hvert barn som minimum får et Lego-sæt af mellemstørrelse med en masse på 1 kg, skal slæden medtage over 500.000 tons, julemanden selv ikke medregnet. På land kan et normalt rensdyr max. trække ca. 200 kg. Selv hvis vi antager, at de specielle flyvende rensdyr kan trække 10 gange denne vægt, kan opgaven ikke klares med otte eller ni - julemanden ville have brug for 360.000 rensdyr.

Dette vil, sammen med gaverne bringe slædens samlede vægt op på ca. 600.000 tons, igen eksklusive julemanden.

5. 600.000 tons, som flyver med 1000 km i sekundet skaber en enorm luftmodstand. Det ville opvarme rensdyrene på samme måde som en meteor, der kommer ind i jordens atmosfære. De to fører-rensdyr ville hver skulle absorbere en effekt på 14.3 trilliarder watt. De ville derfor brænde op øjeblikkeligt (på billedet vi ser hvordan)...

Brændende meteor

og rensdyrene bagved ville blive udsat for overlydsbrag og derefter selv flamme op. Den samlede rensdyrflok ville være brændt af i løbet af 4,26 millisekunder, dvs. ca. når julemanden er nået til det femte hus.

6. Men det kan i øvrigt alt sammen være lige meget, for idet julemandens slæde accelererer fra 0 til 1000 km/s på 1/1000 sekund, vil alt i slæden blive udsat for en påvirkning, der er 17.500 gange stærkere end tyngdekraften. En julemand på 150 kg (vægten skønnet ud fra eksisterende billedmateriale)...

Tyk læsende julemand
Tyk julemand med sæk
Tyk bar julemand

ville blive naglet til bagenden af slæden svarende til en vægt på ca. tre millioner kg, hvilket øjeblikkeligt ville knuse hvert et ben i hans krop og forvandle ham til en gang splat.

7. Die Schlussfolgerung ist deshalb, das insofern es den Weinachtsmann jemals gegeben hat, dan muß er heute tot sein.

Julemandens gravsten