Halvaber

Officielle regler

Legen blev introduceret for mig af en eller flere elever engang i 1980-erne eller 1990-erne, og blev anvendt, når der var en særlig anledning til det. Det var ikke uhyppigt tilfældet.

En version af denne side som pdf-dokument kan fås ved at klikke her.


Tre aber

Halvaber er en selskabsleg, i hvilken der deltager en gruppe personer og en dommer.

Dommeren er forsynet med en tavle og et passende skriveredskab.

De deltagende personer kan befinde sig i én af tre tilstande, menneske, halvabe eller helabe. Legen går ud på at forblive menneske så længe som muligt, og den slutter, når der kun er ét menneske tilbage; den pågældende person er vinder af legen. I legen er alle mod alle, og det vil derfor være dumt at hjælpe andre personer.

Dommeren afgør, hvilken person som skal begynde og i hvilken rækkefølge personerne kommer i spil.

Personerne skiftes til at nævne bogstaver fra et i forvejen aftalt alfabet, således at disse bogstaver kan danne begyndelsen på et ord på et i forvejen aftalt sprog. Det kunne være "dansk uden egennavne" (standard), eller "serbokroatiske verber". Dommeren skriver de bogstaver, som personerne nævner, op på tavlen efter hinanden.

Der er dog den hage ved det, at de opskrevne bogstaver ikke alene må danne et færdigt ord. Hvis det skulle blive tilfældet, bliver den, som sidst tilføjede et bogstav, degraderet fra menneske til halvabe eller, hvis det sker for anden gang, fra halvabe til helabe. Helaber springes over i den fortsatte leg.

Der kan eksempelvis være skrevet bogstaverne SKR: Mange danske ord begynder med SKR, men SKR er ikke i sig selv et ord. Næste deltager kunne tilføje f.eks. A, E, I eller O, men ikke U, fordi SKRA, SKRE, SKRI og SKRO alle er begyndelsen til et ord, medens SKRU er bydeform af at skrue og dermed et afsluttet ord.

Et menneske eller en halvabe kan reagere på en forelagt bogstavkombination på tre forskellige måder:

  1. Man kan tilføje et bogstav. Det er her naturligvis tilladt at bluffe.
  2. Man kan udfordre den forrige person. Hvis denne er i stand til at nævne et ord, der begynder med de skrevne bogstaver, bliver man selv halvabe eller evt. helabe og den næste person i rækken fortsætter med et nyt begyndelsesbogstav. Hvis ikke, er det den forrige person, som falder i graderne og udfordreren, som fortsætter.
  3. Man kan straks opgive, hvis man anser opgaven for håbløs. Den næste person fortsætter med et nyt begyndelsesbogstav.

I tvivlstilfælde afgør dommeren sagen. Dommeren kan også tælle personen ud, hvis det tager for lang tid med at svare. Man tæller nedad fra ti til nul.

Når en person er blevet halv- eller helabe, starter den næste i rækken på et nyt ord med et begyndelsesbogstav, som ikke allerede har været i brug. I større grupper kan man løbe tør for begyndelsesbogstaver, og dommeren kan da beslutte at starte forfra med et nyt sæt begyndelsesbogstaver; de gamle ord fjernes.

Personer, som er blevet helaber, udgår ikke helt af legen. Deres opgave er at få de øvrige mennesker og halvaber til at reagere på noget, de siger, f.eks. "Hvad er klokken?" eller "Er du halvabe?". Dommeren kan uden konsekvenser tale med alle personer og kan selv eller på opfordring bede forsamlingen om at markere, hvem der er halvaber og hvem der er helaber.

Således givet i Støvring den 28. maj 2009.

Dommer-Holger