Supplerende dokumenter

Herunder vises en oversigt over dokumenter og regneark, som frit kan downloades og benyttes.


Svar på de 64 opgaver i "Kosmologi"

Pdf-dokument 1.5 MB


Pdf-dokumenter

1   
Tycho Brahe: "Den nye stjerne". Oversat fra latin af Otto Gelsted. 1.5 MB
2   
Lemaîtres franske og engelske artikler opsat synoptisk. 0.17 MB
3  
Populær arikel af Donald H. Menzel fra 1932. 1.3 MB
4  
Gamow kontra Hoyle. D'herrers artikler fra Scientific American, september 1956. 0.98 MB

Excel regneark

Nogle af nedenstående regneark benytter kontrolelementer eller makroer, de er kendetegnet ved filtypen ".xlsm". For at afvikle dem i Excel, skal makroer aktiveres. I Excel 2017 sker det ved følgende valg:
  1. Klik "Filer", "Indstillinger"
  2. Vælg "Center for sikkerhed..."
  3. Klik "Indstillinger for sikkerhed..."
  4. Under "Indstillinger for makro" markeres "Aktivér alle makroer..."

Celler i et regneark med grøn tekst markerer data, som brugeren kan ændre.

Celler markeret med rød tekst indeholder formler og må ikke overskrives.


1   
Astronomiske og fysiske konstanter (med navngivne celler) 31 kB
2   
Hipparchos og årstidernes længde 38 kB
3   
Aristarchos og afstanden til Solen og Månen 29 kB
4   
Ptolemaios' model for planetbevægelse 189 kB
5   
Epicykelbevægelse i det indre og det ydre Solsystem 88 kB
6   
Jakobsstavens virkemåde 21 kB
7   
Retrograd planetbevægelse blandt stjernerne 101 kB
8   
Keplerbevægelse 386 kB
9   
Spektrallinjeforskydning hos dobbeltstjerner 38 kB
10   
Egenbevægelser for stjernerne i Karlsvognen 59 kB
11   
Beregning af ekliptikale koordinater 12 kB
12   
Sfærisk ligesidet trekant på enhedskugle 208 kB
13   
Siderisk og synodisk bevægelse af Phobos og Deimos rundt om Mars 390 kB
14   
Hubble-ekspansion: Lineær model 34 kB
15   
Universets modelalder og Hubble-tiden 38 kB
16   
Tidlige Univers: n-p forholdet og dannelse af helium 32 kB
17   
Kombination af grundtone og overtoner 124 kB
18   
Gravitationel rødforskydning og tidsforlængelse 20 kB